Informatie

Achterpoten hond zwak


Hond's achterpoten zwak, hij zonk op de grond. Zijn ogen en mond waterden en hij likte zijn lippen. Hoe lang was het geleden dat hij voor het laatst had gegeten? Hoelaat was het?

Hij sloot zijn ogen en luisterde. De wind was opgehouden met fluiten en er was geen gehuil meer in de verte. Dat kan van alles betekenen. Het peloton had verder kunnen gaan. Of de storm is op de terugweg.

Ergens boven hem krijste een vogel, maar niet zo luid als voorheen. Hij meende voetstappen te horen en toen hij luisterde, bevestigden zijn oren wat zijn ogen zagen. Zijn hart klopte sneller.

_Iemand komt!_

Hij krabbelde overeind, keek de heuvel op naar de top en zag iemand lopen op de smalle richel van rots die de heuvel op liep. Een man, te oordelen naar het lange zwarte haar en de donkere kleren, maar hij zag er veel ouder uit dan de jongens in het kamp.

Hij stopte toen hij het dier zag. Hij draaide zich om en begon af te dalen. Uit de lange mouw van zijn donkere jas kwam een ​​geweerloop tevoorschijn.

De man zag er ouder uit dan hij eerst had gedacht. Zijn huid was vaal, hij had een baard en zijn gezicht was gerimpeld. Maar het waren zijn ogen die Danny's aandacht vasthielden. Ze waren donker en koud als ijs.

_Een man uit het verleden. De oude tijd._

Danny stak zijn hand op. "Nee!" hij schreeuwde. 'Niet schieten. Ik ben het. Danny.'

De man aarzelde.

'Ik ben het. Niet schieten,' herhaalde Danny.

De man stopte en draaide zich om. Hij staarde even naar Danny, hief toen zijn geweer op en richtte het in Danny's richting. Danny stond daar met bonzend hart, hopend dat hij geen fout had gemaakt.

De man begon iets te zeggen, maar Danny kon niet verstaan ​​wat hij zei.

De lippen van de man bewogen weer, maar de woorden die eruit kwamen waren onbegrijpelijk. Hij sprak in een vreemde taal.

Danny fronste zijn wenkbrauwen. Hij kon de stem van de man niet verstaan, maar hij kon zijn woorden wel verstaan. De man wilde dat hij vanaf de top van de bergkam naar beneden zou komen.

Hij had geprobeerd de andere man te roepen, maar het had geen zin. Hij had als een kind geklonken en de andere man was weggelopen. Danny had geen idee waarom.

Terwijl de man op hem neer bleef staren, realiseerde Danny zich dat hij ongelijk had gehad over de man. Hij had gedacht dat hij oud was, maar hij zag er ongeveer zo jong uit als Danny, misschien zelfs jonger. Hij moet tegen de zestig zijn.

Hij stond daar al een paar minuten toen de man naar hem toe begon te lopen. Hij had Danny steeds weer aangekeken, maar had geen stap gezet tot de man hem had bereikt.

'Ik zag je daar beneden,' zei hij, draaide zich toen om en staarde naar de grond.

Hij bleef met Danny praten in een vreemde taal.

Hij leek Danny iets te vragen, maar Danny begreep het niet.

'Het is oké,' zei Danny, 'ik spreek Engels.'

De man keek hem aan en zei toen: "_Nee_." Toen wees hij met zijn geweer naar het kamp.

Danny keek om naar het kamp en schudde zijn hoofd. De man had geen idee dat hij midden in een gevecht zat. Ze lopen misschien echt gevaar als hij teruggaat.

Hij draaide zich om en begon de heuvel op te lopen. De man deed geen enkele poging om hem tegen te houden en hij begon spijt te krijgen van wat hij had gedaan.

Hij was nog maar een klein eindje weg toen hij voetstappen achter zich hoorde. Hij draaide zich om en zag de man naar hem toe lopen.

Hij begon achteruit te rijden in de richting van het kamp, ​​toen de man tussen de bomen vandaan kwam. De man stapte op de bergkam en liep naar Danny toe.

'Ik wil je geen pijn doen,' zei hij en stopte een paar meter voor hem.

Danny schudde zijn hoofd. 'Dat heb je al,' zei hij en begon toen te rennen.

De man rende hem achterna.

Danny probeerde te stoppen, maar zijn benen konden hem amper dragen. Hij wankelde en viel bijna. Hij begon weer te rennen, maar struikelde en viel op zijn knieën. Hij lag daar op de grond en keek naar de man.

De man kwam naar hem toe, maar Danny stond op en begon weer te rennen. De man stak zijn hand uit en raakte Danny op de schouder aan en rende toen om hem heen. Danny volgde de man naar een grote boom en zag hem tussen de bladeren verdwijnen.

"Waar ging dat allemaal over?" zei hij bij zichzelf en begon toen de heuvel op te lopen.

Een paar minuten later kwam hij bij een grote eik. Het groeide dicht bij de rand van een steile klif. Hij ging in de schaduw van de boom zitten en staarde naar het meer.

Hij wenste dat hij de naam van die man had geweten. Als hij zijn naam had geweten, had hij hem verteld dat het kamp werd aangevallen.

Ze hadden allebei een fout gemaakt. De man had geprobeerd hem te doden, en hij had hem vermoord. Hij had zichzelf kunnen redden door de man te vertellen dat het een vergissing was, dat er geen aanval was.

Misschien als hij niet was weggelopen. Als hij de man had verteld dat er geen aanval was, hadden ze misschien kunnen praten.

Hij hoorde iemand achter zich en draaide zich om. De man kwam de bergkam op. Danny stond op en begon naar hem toe te lopen.

"Waar ga je naar toe?" vroeg de man.

'Terug naar het kamp,' zei Danny. "Er is een groot gevecht."

De man keek hem even aan en zei toen iets tegen zichzelf in de taal die hij eerder had gebruikt. Hij draaide zich om en begon de heuvel weer af te dalen.

'Je gaat dood als je daar teruggaat,' zei hij.

'Ik weet het,' zei Danny.

De man stopte aan de rand van de bomen, draaide zich om en keek om naar Danny.

'Het is daar niet veilig', zei hij.

"Het is niet veiliger


Bekijk de video: Petbnb en het welzijn van je hond; zwakke achterpoten (Januari- 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos